Пријем ученика првог разреда

Пријем ученика првог разреда планиран је у школском дворишту у понедељак 31. августа 2020. године према следећем распореду:

Ia: 9.00-9.30 – одељењски старешина Марија Алексић Лекић, професорка ликовне културе

Iб: 9.45-10.15 – одељењски старешина Маријана Димитријевић, професорка физичког и здравственог васпитања

Одељењске старешине ће се упознати са ученицима, представити им укратко школу и начин рада и упознати их са основним обавезним мерама заштите здравља.