Контакт

Назив школе: Гимназија „Бранислав Петронијевић“
Адреса: Вука Караџића 15, 14210 Уб
Телефони: 014/414-492; 014/411-149
E-mail: info@gimnazijaub.rs
direktor@gimnazijaub.rs