Povratak na Упис

ПЛАН УПИСА У ШК. 2021/2022. ГОДИНИ

Гимназија „Бранислав Петронијевић“ у Убу у школској 2021/2022. години уписује два одељења (60 ученика) општег типа. 

ЗАШТО ЈЕ ДОБРО УПИСАТИ СЕ БАШ У
УБСКУ ГИМНАЗИЈУ?

 • У Гимназији ћеш добити широко опште образовање из различитих области природних и друштвених наука, језика и уметности. 
 • Након завршене Гимназије можеш уписати било који факултет.
 • У Гимназији ћеш сазрети. Научићеш да будеш одговоран, вредан и пожртвован.
 • Гимназија ће ти пружити могућност учествовања у многим ваннаставним активностима као што су: бројне секције, представе, журке на којима ћеш побољшати комуникацију и стећи нове пријатеље.
 • Гимназија није важна само за стварање образовног профила, већ и стила живота (створићеш другачије навике, другачија схватања).
 • Због обима градива, Гимназија је одличан тест за све ученике како би видели шта и колико могу да науче.
 • Као гимназијалац, учествоваћеш у многим градским дешавањима и пројектима и на тај начин ћеш подизати свест суграђана и својих вршњака.
 • Матурске екскурзије гимназијалаца су једне од најлепших успомена које ћеш понети из ове школе.
 • У Гимназији сви функционишу као једна велика породица, без обзира на то да ли се неко познаје или не. Нико неће одбити да ти да савет или пружи помоћ.
 • Гимназија се поноси лекарима, научницима, професорима који су кроз њу и сами прошли, а један од њих можеш постати и ти! 
 • Од школске 2018-2019. године су уведени изборни програми.

  Изборни програми су интердисциплинарног карактера и доприносе припреми ученика за избор будућег занимања, прилагођавању честим променама које су присутне у савременом свету рада; доприносе бољем разумевање света у којем живе и омогућавају ученицима стицања компетенција из области које до сада нису биле дефинисане наставним плановима и програмима, а у циљу задовољавања њихових интересовања и потреба.