УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2024/2025. ГОДИНЕ

КАЛЕНДАР

ПРВИ УПИСНИ КРУГ

Подношење пријаве за упис ученика у гимназију за први уписни круг непосредно у школи је 2. и 3. јула 2024. године (уторак и среда) у времену од 8.00 до 15.00 сати.


ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС РАСПОРЕЂЕНИХ КАНДИДАТА

Родитељи, односно други законски заступници кандидата који су распоређени у гимназију, пријаву за упис подносе:
1) непосредно у школи, писменим путем
или
2) електронским путем, на порталу mojasrednjaskola.gov.rs.


ДРУГИ УПИСНИ КРУГ (за ученике који су накнадно распоређени)

Подношење пријаве за упис ученика у гимназију за други уписни круг непосредно у школи је у четвртак, 4. јула 2024. године у времену од 8.00 до 15.00 сати.