ПРИЈАВА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ

Пријављивање ученика и подношење спортске документације за одељење за ученике са посебним способностима за спорт вршиће се од четвртка до суботе, од 6. до 8. јуна 2024. године, од 8 до 16 часова, непосредно у школи.

Kандидат том приликом доставља потврду о оствареним спортским резултатима, коју издаје надлежни национални спортски савез за спортске гране и области спорта, који је регистрован у министарству надлежном за послове спорта.

Потврда о оствареним спортским резултатима – образац

* Надлежни национални спортски савези за спортске гране и области спорта у Републици Србији препознати су у Правилнику о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији (,,Службени гласник РСʼʼ бр. 95/16, 45/18, 17/21 и 97/21)

Упутство за добијање потврде од

За добијање потврде Одбојкашког савеза Србије обратити се мејлом на адресе: nationalteams@ossrb.org и svetlana.zotovic@ossrb.org и доставити податке.

Процедура за добијање потврда осталих спортских савеза је слична.

Детаљније информације о упису

Више о специјализованом одељењу за ученике са посебним способностима за спорт:
https://prosveta.gov.rs/prosveta/srednje-obrazovanje/gimnazije/specijalizovne-gimnazije-i-odeljenja/specijalizovana-odeljenja-za-ucenike-sa-posebnim-sposobnostima-za-sport/