ПЛАН УПИСА У ШК. 2024/2025. ГОДИНИ

Гимназија „Бранислав Петронијевић“ у Убу у школској 2024/2025. години уписује два одељења (56 ученика) општег типа и једно одељење за ученике са посебним способностима за спорт (20 ученика). 

Више о упису и пријави за одељење за ученике са посебним способностима за спорт: https://gimnazijaub.rs/vazneinformacije/

Више о специјализованом одељењу за ученике са посебним способностима за спорт: https://prosveta.gov.rs/prosveta/srednje-obrazovanje/gimnazije/specijalizovne-gimnazije-i-odeljenja/specijalizovana-odeljenja-za-ucenike-sa-posebnim-sposobnostima-za-sport/