Нова рачунарска опрема

У новембру 2021. године, Школа је од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на трајно коришћење, добила рачунарску опрему за опремање два информатичка кабинета. Поред 28 раунара марке „Tesla“ са оперативним системом Windows 10, добијено је и 28 „Dell“ монитора и 28 комплета тастатура/миш, као и један ласерски штампач.
ТВ прилог: https://vimeo.com/660257274