Nastavnici gimnazije se stručno usavšavaju tako što se na početku školske godine organizuje jedan obavezan seminar iz Kataloga za sve nastavnike u školi, a tokom godine nastavnici individualno pohađaju uže stručne seminare.

2006. Učionica dobre volje

2007. Reči su prozori i zidovi

2008. Aktivno učenje/nastava

2009. Školsko ocenjivanje u osnovnoj i srednjoj školi

2010. Umeće odrastanja

2011. Profesionalno osnaživanje škole

2012. Umeće komunikacije

2013. Kako povećati efikasnost i motivaciju za rad i učenje – racionalno emocionalni pristup