Гимназија "Бранислав Петронијевић" Уб

за школску 2014./2015. годину

уписује два одељења (60 ученика) општег типа. 

 

Потребна документа за упис ученика: 

1. попуњен образац пријаве за упис у средњу шлолу (добија се у школи),

2. извод из матичне књиге рођених (може бити старији од 6 месеци) или оверена копија истог,

3. сведочанство о завршеном основном образовању и

4. уверење о положеном завршном испиту.