'Vasic Radoslav', 1=>'Sreckovic Zeljko', 4=>'Pucarevic Veljko', 3=>'Cvetanovic Zoran', 6=>'Usljebrka Aleksandar', 5=>'Todorovic Milan' ); // Display the movies in their original order: echo ''; foreach ($djaci as $kljuc => $prezime) { echo "\n"; } // Display the movies sorted by title: ksort($djaci); //Sortiraj niz po kljucu suprotno je ksort() echo ''; foreach ($djaci as $kljuc => $prezime) { echo "\n"; } // Display the movies sorted by rating: asort($djaci); //Sortiranje niza po vrednosti suprotno je arsort() echo ''; foreach ($djaci as $kljuc => $prezime) { echo "\n"; } ?>

Rbr

Prezime i ime

U originalnom redosledu:
$kljuc $prezime
Sortirani po kljucu:
$kljuc $prezime
Sortirani po prezimenu:
$kljuc $prezime