1948 - 1954 МЕШОВИТА УЧИТЕЉСКА ШКОЛА

Уписано 5 генерација, диплому добило 508 ученика
 
1954 – 1961 УЧИТЕЉСКО – ДОМАЋИЧКА ШКОЛА
Уписано 7 генерација, од прве четири генерације 245 стручних учитељица добило диплому,
последње три генерације завршиле при учитељској школи „Вук Караџић“
 
1961 – 1969 УЧИТЕЉСКА ШКОЛА, А ОД 1963. УЧИТЕЉСКА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
Уписано девет генерација, завршило 712 учитеља
 
1967 – 1980 ШКОЛА УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ, касније ШКОЛА ЗА КВАЛИФИКОВАНЕ РАДНИКЕ
Уписано 13 генерација, диплому стекло 2000 радника различитих профила
 
1969 – 1977 ГИМНАЗИЈА НА УБУ
Уписало 8 генерација, матурирало 467 ученика
 
1977 – 1989 СРЕДЊЕ УСМЕРЕНО ОБРАЗОВАЊЕ
Заједничку основу је завршило 3799 ученика; 
IV степен стручне  спреме је стекао 681 ученик,
III степен – 1109 ученика, 
II степен – 109 ученика
 
1990 – ...ГИМНАЗИЈА, а од 1991. ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“ 
До 2014. године матурирало ... ученика.
Школа има 8 одељења (202 ученика).
 
1990 – ...ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“ 
До 2014. године матурирало ... ученика.
Школа има ... одељења (... ученика).