Super User

Potrebnoje instalirati na računaru prvo 1) a potom 2)

1) Java 8 JDK: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

2) Android Studio:   https://developer.android.com/studio/index.html

3) Rečnik: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/current 

 

 

 

Potrebnoje instalirati na računaru prvo 1) a potom 2)

1) Java 8 JDK: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

2) Android Studio:   https://developer.android.com/studio/index.html

3) Rečnik: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/current 

 

 

 

Техничка школа - школски одбор  документа.

Електроника 1 ,питања за усмени:

1. Полупроводници P и N типа

2. PN спој

3. Пробој PN споја

4. Диоде

5. Једнострани усмерач

6. Двострани усмерач

7. Грецов усмерач

8. Стабилизаторске диоде и њихова примена

9. Усмерачке, прекидачке, Шоткијеве и PIN диоде

10. Опште особине појачавача

11. Изобличења

12. Појачавач са заједничким емитором

13. Радна права и радна тачка

14. Узроци нестабилности радне тачке

15. Стабилизација радне тачке

16. Појачавач са заједничким колектором.

17. Појачавач са заједничком базом

18. Принцип рада фета на моделу са заједничким сорсом 

 

19. Статичке карактеристике фета

 

20.Статичке карактеристике фета

 

21. Појачавачи са негативном повратном спрегом

 

22. Дарлингтонов спој

 

23. Класе рада појачавача

 

24. Позитивна повратна спрега; Баркхаузенов услов осциловања

 

25. RC осцилатори са Виновим мостом

 

26. Колпицов осцилатор

 

27. Тиристори

 

28. Фотодиоде, фототранзистори и фотоотпорници

 

29. Светлеће полупроводничке диоде

 

30. Фотоспојнице

 

 

 

 

       Pitanja za predmet osnove elektrotehnike 2

 

 

 

 1. Dobijanje prostoperiodične elektromotorne sile
 2. Parametri naizmenih veličina
 3. Predstavljanje naizmeničnih veličina pomoću fazora
 4. Predstavljanje naizmeničnih veličina kompleksnim brojevima
 5. Otpornik u kolu naizmenične struje
 6. Kalem u kolu naizmenične struje
 7. Kondenzator u kolu naizmenične struje
 8. Snage u kolu naizmenične struje
 9. Redna veza R, L i C
 10. Redna veza R i L
 11. Redna veza R i C
 12. Snaga kod redne veze elemenata
 13. Paralelna veza R,L i C
 14. Paralelna veza R i L
 15. Paralelna veza R i C
 16. Snaga kod paralelne veze elemenata
 17. Rešavanje složenog kola primenom Prvog i Drugog Kirhofovog zakona
 18. Transformator
 19. Trofazni sistem
 20. Vezivanje generatora u zvezdu i trougao
Страна 1 од 4