Огласна табла

Огласна табла (1)

Распоред писмених и контролних задатака

Одељење

Предмет

Време

Ia

Српски језик и књижевност

1. недеља марта – писмени задатак

2. недеља марта – контролни задатак

Први страни језик

1. недеља априла – писмени задатак

Други страни језик

3. недеља марта – контролни задатак

Математика

4. недеља марта – контролни задатак

5. недеља марта – писмени задатак

Биологија

1. недеља марта – контролни задатак

Физика

3. недеља марта – контролни задатак

Хемија

3. недеља марта – контролни задатак

 

Одељење

Предмет

Време

Српски језик и књижевност

1. недеља марта – писмени задатак

4. недеља марта – контролни задатак

Први страни језик

1. недеља априла – писмени задатак

Други страни језик

3. недеља марта – контролни задатак

Математика

5. недеља марта – писмени задатак

Биологија

1. недеља марта – контролни задатак

Физика

3. недеља марта – контролни задатак

Хемија

3. недеља марта – контролни задатак

 

Одељење

Предмет

Време

IIa

Српски језик и књижевност

1. недеља марта – писмени задатак

2. недеља марта – контролни задатак

Први страни језик

3. недеља марта – контролни задатак

1. недеља априла – писмени задатак

Други страни језик

2. недеља априла – писмени задатак

Математика

3. недеља марта – контролни задатак

4. недеља марта – писмени задатак

Биологија

1. недеља марта – контролни задатак

Физика

3. недеља марта – контролни задатак

Хемија

4. недеља марта – контролни задатак

 

Одељење

Предмет

Време

IIб

Српски језик и књижевност

1. недеља марта – писмени задатак

2. недеља марта – контролни задатак

Први страни језик

3. недеља марта – контролни задатак

1. недеља априла – писмени задатак

Други страни језик

2. недеља априла – писмени задатак

Математика

4. недеља марта – писмени задатак

Биологија

1. недеља марта – контролни задатак

Физика

3. недеља марта – контролни задатак

Хемија

4. недеља марта – контролни задатак

 

Распоред писмених и контролних задатака

Одељење

Предмет

Време

IIIa

Српски језик и књижевност

1. недеља марта – писмени задатак

3. недеља марта – контролни задатак

Први страни језик

2. недеља априла – писмени задатак

Други страни језик

2. недеља марта – контролни задатак

Математика

3. недеља марта – контролни задатак

4. недеља марта – писмени задатак

Биологија

1. недеља марта – контролни задатак

Физика

3. недеља марта – контролни задатак

Хемија

2. недеља марта – контролни задатак

 

Одељење

Предмет

Време

IIIб

Српски језик и књижевност

1. недеља марта – писмени задатак

3. недеља марта – контролни задатак

Први страни језик

2. недеља априла – писмени задатак

Други страни језик

2. недеља марта – контролни задатак

Математика

5. недеља марта – писмени задатак

Биологија

1. недеља марта – контролни задатак

Физика

3. недеља марта – контролни задатак

Хемија

2. недеља марта – контролни задатак

 

Одељење

Предмет

Време

IVa

Српски језик и књижевност

1. недеља марта – писмени задатак

3. недеља марта – контролни задатак

Први страни језик

2. недеља марта – писмени задатак

3. недеља априла – писмени задатак

Други страни језик

1. недеља априла - писмени задатак

Математика

3. недеља марта – писмени задатак

Биологија

1. недеља марта – контролни задатак

Хемија

2. недеља марта – контролни задатак

2. недеља априла – контролни задатак

 

Одељење

Предмет

Време

IVб

Српски језик и књижевност

1. недеља марта – писмени задатак

3. недеља марта – контролни задатак

2. недеља априла – писмени задатак

Први страни језик

2. недеља марта – писмени задатак

3. недеља априла – писмени задатак

Други страни језик

1. недеља априла - писмени задатак

Математика

3. недеља марта – писмени задатак

Биологија

2. недеља марта – контролни задатак

Хемија

2. недеља марта – контролни задатак

2. недеља априла – контролни задатак